███3_PART████████

The third part was created in cooperation with the music group Lightning Glove. Their musical production makes use of similar conceptual frameworks and intellectual bases which one can find in The Citizen and the Thing project. New world born from the wreckage of the old one. A long lost language found again, a language one can use to communicate in a society which has crumbled into pieces, a society searching for its identity which no longer exists. We have collided with history.

cz

Třetí část, vznikala se spolupráci s hudebním uskupením Lightning Glove, jejichž tvorba se opírá o podobné koncepční rámce a myšlenková východiska, jaká se objevují v projektu Občan a věc. Na troskách starého stvořit nový svět. Znovu nalézt ztracený jazyk, kterým by bylo možné komunikovat ve společnosti, jež se se rozpadla, ve společnosti, která hledá svojí – neexistující – identitu. Vstoupili jsme do kolize s historií.

Reklamy