███4_PART████████

BLACK HYPERBOX

The fourth part was developed in cooperation with the civic association inventura.org. This organization specializes in working with physically and mentally challenged people. Our aim was to create an imaginary space which was meant to be inhabited by both abled and differently abled actors together. We wanted to achieve full integration of an outcast entity into the social structure, and also illustrate two opposite social groups. “It is vital … to think about our others. Surely the others would say the same thing about us…”

cz

Čtvrtá část, vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Inventura. Tato organizace se zaměřuje na práci s tělesně a mentálně postiženými lidmi. cílem této části hry bylo vytvořit imaginární prostor, který budou společně obývat a sdílet zdraví a hendikepovaní herci, tedy o začlenění vyloučené entity do společenské struktury, a s tím související demonstraci dvou proti sobě stojících sociálních skupin. „… je nutné… myslet na druhé. Stejně tak by to určitě řekli ti druzí o nás…“

foto: Barbora Kleinhamplová
Reklamy