███5_PART████████

Black Hyperbox

The fifth part will conclude The Citizen and the Thing project. All of the artists who participated in creating the previous parts (music group Lightning Glove, Petr Skala, performers from the theatre company Inventura) were involved in the development of this one as well. The resulting form of the piece serves as a collective expression closing the whole work-in-progress project.


The fifth part asks questions of contemporaneity and more particularly relates to the topic of disaster. Can disaster occur completely behind our backs without us even knowing about it? Can we prevent it? Is disaster something evasive, invisible, something fatal which we can never immediately describe, let alone influence? Are there variants and options of preventing it? Do emotional and physical disasters have anything in common? A very specific event became the dominant element in the fifth part – the disaster which took place in October 2013 near the coast of the Italian island of Lampedusa and during which 130 African refugees drowned at sea.

cz

Pátá část, projekt Občan a věc uzavírá a na jejím vzniku spolupracovali všichni tvůrci, kteří se podíleli na jednotlivých částech (Lightning Glove, Petr Skala i herci z divadelního sdružení Inventura), a výsledný tvar je tedy kolektivním vyjádřením. Tato část se zabývá otázkou současnosti, konkrétně se vztahuje k tématu katastrofy a jejím dominantním prvkem se stala událost z října roku 2013, při níž u břehů italského ostrova Lampedusa utonulo na 130 afrických uprchlíků…


„… může probíhat katastrofa za našimi zády, aniž bychom o ní měli sebemenší tušení? Dá se jí předejít? Je katastrofa něco nepolapitelného, neviditelného, něco smrtícího, co nemůžeme nikdy bezprostředně popsat, natož ovlivnit? Existují varianty a možnosti, jak jí předejít? Mají duševní a fyzické katastrofy něco společného?“

Reklamy